Tisková reklama pro
Unii vydavatelů

Idea, Copywriting

Zadání:
Informovat o výhodách reklamy v tisku.

Reklamu jsme postavili na třech hlavních výhodách tiskové reklamy:
1. dlouhodobý zásah
2. mimořádná viditelnost
3. dokonalé pokrytí

Klient: Unie vydavatelů
Copywriter: Lucia Eggenhoffer
Art Director a ilustrace: Přemek Ponáhlý
Agentura: Young and Rubicam

Ocenění: Cannes Young Lions 2004 – Stříbro

(tisková reklama, print, ATL)

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys