Billboard a tisková
reklama pro Volný.cz

idea | copywriting

Cílová skupina: firmy a podnikatelé

Klient: Volný.cz
Copywriter: Lucia Eggenhoffer
Reklamní agentura: Proximity

 

( billboard, outdoor, venkovní reklama, print, tisková reklama )

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys