Tisková reklama
T-Mobile Roaming

Idea | Copywriting

Tisková reklamní kampaň – zvýhodnění Cestovatel pro firmy a podnikatele

Klient: T-Mobile
Associate Creative Director, Copywriter: Lucia Eggenhoffer
Art Director: Bohumil Dohnal
Agentura: Vaculík Advertising

 

( tisková reklama, reklama v tisku,
print, ATL )

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys