Tisková reklama pro
Sun Professionals

idea | copywriting

Promo stínící techniky + nový slogan
Nejlepší stín pod sluncem

Klient: Sun Professionals
Copywriter | A. Creative Director : Lucia Eggenhoffer
Graphic Designer : Jakub Matoušů
Reklamní agentura : Vaculik Advertising

 

( tisková reklama, print, reklama v tisku, ATL )

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys