Zdravá obce, města, regiony ČR

idea | copywriting

Klient: Zdravá obce, města, regiony ČR
Copywriter, A. Creative Director : Lucia Eggenhoffer
Art Director: Radouane H. Moussa
Reklamní agentura: McCann Erickson

Headline v češtině :
CHVILKA ROZPTÝLENÍ?

 

( tisková reklama , print , ATL )

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys