Rozhlasová reklama pro
Českou spořitelnu

Idea | Copywriting

Nábor nových zaměstnanců do Call centra České spořitelny

Copywriter | A. Creative Director : Lucia Eggenhoffer
Reklamní agentura: Vaculík advertising

 

( rozhlasová reklama, rádio spot, scénář
rozhlasového spotu )

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys