Billboard pro Bernard Free

Idea | Copywriting

Kreativní koncept jsem postavila na faktu, že když lidé pijí alkohol, ti druzí se jim zdají být hezčí. Když pijete Bernard Free, tak vidíte věci takové jako jsou. Je lepší být Free.

Řidič nejdřív vidí krásnou ženu, ale když se přiblíží, žena se celkem změní.

Klient: Bernard
Produkt: Bernard Free – bez alkoholu
Copywriter : Lucia Eggenhoffer
Reklamní agentura: Konektor

 

( billboard, outdoor, venkovní reklama )

CREATIVEGG ~ Líheň nápadů a textů pro váš byznys